sport, spel, dans en bewegen

BSO

Sport

Bij Kindercentrum Schateiland wordt er op maandag dinsdag en donderdag tijdens de schoolweken, vanaf de Briljanten groep, een structureel sport en spel aanbod aangeboden. Er wordt voor het sport en spelaanbod gebruik gemaakt van het schoolplein van de Nijenoord en de Johan Friso school, de sportvelden van voetbalvereniging ONA53 en de sporthal de Aanloop. De pedagogisch medewerkers die het sport en spel aanbod verzorgen hebben allen een sportopleiding afgerond. We hebben daarnaast regelmatig stagiaires van diverse sportopleidingen die naast de pedagogisch medewerkers mee helpen of onder toezicht sport en spel activiteiten mede organiseren. Bij de jongere groepen verzorgen de pedagogisch medewerkers van de groep een sport en spel programma passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook komt het regelmatig voor, bij alle BSO groepen, dat wij introductie trainingen krijgen en/of bijwonen van de diverse sporten die aangeboden worden in onze directe omgeving. Op deze manier kunnen we de kinderen kennis laten maken met nieuwe sporten om zo te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn.

Dans en theater

Naast het door de pedagogisch medewerkers aangeboden programma werken we samen met dansstudio Bransz. Zij verzorgen een gevarieerd aanbod van lessen vanaf de Smaragden groep. Voor schooljaar 2018-2019 zullen de volgende lessen gegeven worden: break dance, tap dance, musical les, jazz dance en theater.

U wordt via de mail op de hoogte gebracht van het aanbod en de inschrijfmogelijkheden wanneer er een nieuwe workshop start.

Yoga

Erna Klaassen, groepsleidsters bij kindercentrum Schateiland is naast haar werk als pedagogisch medewerkster actief als yogajuf. Ze wordt regelmatig ingezet op verschillende groepen om een yoga les te verzorgen. Ook buiten Schateiland biedt ze verschillende yogalessen aan.