creatief aanbod

De pedagogisch medewerkers van alle groepen bieden structureel creatieve activiteiten aan. Binnen het thema waar de groep mee aan het werk is plannen de pedagogisch medewerkers, passend bij de leeftijdsgroep, uitdagende creatieve activiteiten. Ieder thema duurt 3 weken waarna er twee thema vrije weken volgen. Doordat er gewerkt wordt met een weekplanning zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat het aanbod voor alle kinderen afwisselend is.
Daarnaast geven verschillende profesionele kunstdocenten het komende jaar workshops  voor kinderen van de Briljanten, Robijnen, Saffieren en Zonnestenen. Deze workshops worden gegeven op de eigen locatie van uw kind en bestaan uit 6 tot 8 lessen. U wordt via de mail op de hoogte gebracht van het aanbod en de inschrijfmogelijkheden wanneer er een nieuwe workshop start.
Hieronder kunt u de foto’s bekijken van de laatste workshop Textiel, gegeven door kunstdocente Dorien van den Tol