Algemene Voorwaarden

Voor kinderopvang zijn er algemene voorwaarden opgesteld voor de dagopvang en buitenschoolse opvang

Deze voorwaarden zijn opgesteld door de werkgeversverenigingen (de Branchevereniging en de Mogroep), de Consumentenbond, BOINK ( de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) Kindercentrum Schateiland hanteert deze algemene voorwaarden en ouders ontvangen deze voorwaarden bij hun contract.

Algemene voorwaarden kinderopvang (.pdf)