Ouderinspraak

Er kan heel veel bij Kindercentrum Schateiland.

Om de kwaliteit te waarborgen is inspraak dan ook van groot belang voor ons. Uw stem mag gehoord worden. Dus zorgen wij dat er naar u geluisterd wordt.

U bent van harte welkom als lid van de oudercommissie. Dit is een vertegenwoordiging van ouders die meedenkt, meepraat, adviseert en meebeslist over alles wat uw kind op het kindercentrum te goede komt. De oudercommissie biedt morele steun en helpt – in voorkomende situaties – ook bij de organisatie van activiteiten die de groepsleiding alleen moeilijk kan realiseren. De oudercommissie wordt betrokken  bij de evaluatie van de pedagogische werkwijzer en aanpassing waar nodig.

Het streven is dat van elke groep een ouder vertegenwoordigd is in de centrale oudercommissie.

De BSO locatie het Groene Wiel heeft geen eigen oudercommissie. Omdat dit een kleine locatie is, is er voor gekozen dat van deze locatie in elk geval een ouder zitting heeft in de centrale oudercommissie. Mede omdat er in de centrale oudercommissie veel locatie overstijgende zaken besproken worden waarbij het prettig is om met elkaar te discussiëren over zaken die advies of instemming vragen. Indien er groeps of locatie specifieke zaken spelen kan de centrale oudercommissie gebruik maken van alternatieve ouderraadpleging doormiddel van het organiseren van een ouderavond of een enquête.

Wij luisteren graag naar de inbreng en de wensen van ouders; wij zijn blij met elke positieve bijdrage. Ook wij zijn immers nooit te oud om te leren.

Contact: oudercommissieschateiland@gmail.com

oudercommisie-schateiland

oudercommissie-groene-wiel