Over Schateiland

fotoPeuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang

Kindercentrum Schateiland biedt opvang aan kinderen van zes weken tot en met twaalf jaar in de vorm van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Door het creëren van een omgeving waar een goede balans aangebracht is tussen uitdaging, veiligheid en het voeren van een verantwoord pedagogisch beleid willen wij opvang aanbieden die aansluit bij de wensen van de kinderen en de ouders / verzorgers.