Locatie: Het Groene Wiel

Locatie het Groene Wiel bevindt zich onder één dak met natuureducatiecentrum Het Groene Wiel aan de Hendrikweg, in het hart van de Veluviabuurt.

Gezien de geweldige mogelijkheden die deze locatie biedt maken de kinderen veel gebruik van de prachtige natuur van de uiterwaarden, het trappetjesbos, en het Arboretum die op loopafstand van de BSO gelegen is.

Een Groene Samenwerking

De BSO groepen werken nauw samen met Het Groene Wiel. Door deze samenwerking ontstaat er naast het reguliere BSO programma een inspirerend aanbod van educatieve natuur activiteiten. Daarnaast blijft er voldoende ruimte om ook zelf gewoon lekker te spelen op de groep als daar behoefte aan is.

Deze locatie heeft een prachtige tuin, die samen met de kinderen van de BSO en het groene Wiel onderhouden wordt, en biedt ook ruimte aan een eigen groenten- en kruidentuintje.

Naast de inzet van pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Schateiland zal er tevens, bij projecten, een medewerk(st)er van het Groene Wiel aanwezig zijn. Samen zullen zij zorg dragen voor een uitdagend dagprogramma.

Praktische Informatie

De nieuwe BSO biedt opvang voor maximaal 40 kinderen van vier tot twaalf jaar en is geopend tijdens de schoolweken van op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 - 18.00 en op woensdag en vrijdag van 12.00-18.00. Tijdens de vakantie weken en studiedagen worden de kinderen van deze dependance opgevangen bij de hoofdlocatie van Kindercentrum Schateiland aan de Dudoklaan 10 in Noord-West. Hier krijgen de kinderen een eigen groepsruimte en doen mee met het vakantieprogramma van Kindercentrum Schateiland.

De nieuwe BSO groepen zijn gekoppeld aan de G.J. van den Brinkschool en aan de Vrije School de Zwanenridder. Kinderen van andere scholen zijn natuurlijk van harte welkom onder voorwaarde dat het vervoer naar de BSO geregeld kan worden.

Piraat-Groen

Tarieven en Paketten

Het uurtarief voor 2019 is vastgesteld op € 7,65.

Voor deze locatie is het mogelijk om een pakket af te nemen voor alleen opvang tijdens de schoolweken (40-weken pakket). Tevens is het mogelijk om alleen vakantieopvang af te nemen, en natuurlijk is een combinatie van beide pakketten mogelijk. Dit is samen te stellen naar behoefte. Voor ouders van kinderen op de Zwanenridder is het mogelijk opvang af te nemen van 12.50 tot 15.00. Heeft u verder vragen over maatwerk BSO of individuele pakketten dan kunt u contact opnemen met Ineke Brouwers.

Meer informatie over de pakketten en de tarieven kunt u vinden op de website van Kindercentrum Schateiland: www.kindercentrumschateiland.nl

 

Adresgegevens

Het Groene Wiel
Hendrikweg 14B
6703 AW Wageningen

Het-groene-wiel