fotoOnze visie en doelstelling

 

Doelstelling

De centrale doelstelling van Kindercentrum Schateiland is het bieden van een leefomgeving waar kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen zichzelf te ontdekken. Het bieden van een leefomgeving waar ouders / verzorgers en groepsleiding samenwerken om een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van het kind in groepsverband, gedurende de tijd dat ouders / verzorgers in verband met werk of studie afwezig zijn.