Landelijk Register Kinderopvang

fotoKindercentrum Schateiland staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Kinderdagverblijf inclusief Maansteentjes
Registratienummer Landelijk Register 190874077
Link naar register

Buitenschoolse opvang
Registratienummer Landelijk Register 231414432
Link naar register

Locatie Het Groene Wiel
Registratienummer Landelijk Register 207543045

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=117930